1. Кой е причинителят и какъв е механизмът на заразяване с говежда тения?

Говеждата тения, Taeniarhynchus saginatus, се отнася към плоските червеи, паразитиращи в тънкото черво на човека. Достига дължина до 12м. Състои се от сколекс (главата), шийка и членчета, над 1000 на брой, като в последните 30-тина се съдържат яйцата на тенията.

Човекът е краен гостоприемник, междинен е едрият рогат добитък. От крайния гостоприемник в състава на членчетата се отделят с фекалните маси яйцата. При това междинните гостоприемници се заразяват по фекално-орален механизъм, а в чревният им тракт се освобождават междинни форми в развитиеото на тенията – онкосфери. По кръвен път през чревната лигавица те достигат до различни паренхимни органи и мускулатура, където образуват кистозна формация, т.нар. cysticercus bovis, в която се съдържа и сколекса на ларвната форма. Заразяването на човека се осъществява при консумация на кулинарно недобре обработено месо. При това сколексите се освобождават и се фиксират към чревната лигавица.