1. Лечение

Медикаментозно  Mebendazole 400mg три пъти дневно в продължение на 30 дни. При необходимост курсът се повтаря.

Оперативно  ексцизия или аспирация на кистите. Риск от контаминация със силно реактивната течност. Ограждане на операт ивното поле с компре си напоени в хиперосмоларен разтвор на натриев хлорид. Постоперативен курс с mebendazole се препоръчва.

В случай на руптура.

  • Лечение на алергичния шок.
  • Лаваж на перитонеалната кухина.
  • Хидрокортизон преди, по време и след оперативната намеса.
  • Прогнозата е лоша.