1. Какво представляват разширените вени?

Разширените вени се характеризират с разширяване, нагъване и удължаване във връзка с промени в клапния апарат и индуцираните от това затруднения във венозния кръвоток. Подобни промени се срещат в разлини венозни сплетения в организма. Най-често обаче се наблюдават в областта на долните крайници, а причините за изявата им са комплексни.

 

Честотата на разширените вени е изключително висока в съвременния свят, като се среща малко по-често при жените.

2. Каква са особеностите на вените на долните крайници?

Когато човек ходи изправен кръвта се събира към долната част на тялото. В хода на еволюцията в организма са развити няколко механизма за подпомагане придвижването на кръвта от най-ниските точки на тялото към сърцето. В долните крайници са налице повърхностни и дълбоки венозни съдове, свъразни помежду си чрез напречни перфорантни вени. Движението на венозната кръв се подпомага от по-добре изразената мускулна компонента в стената на съдовете, съкращаването на мускулите на долния крайник при движение, клапите, разположени по хода на вените и други особености.

3. Каква е причината за развитие на разширени вени?

За възникването на разширени вени допринасят напредването на възрастта, заседналия начин на живот, продължителното изправено положение без движение, фактори, повишаващи вътрекоремното налягане. При бременността причините за възникване на разширени вени са множествени – увеличен обем на циркулиращата кръв, компресията, оказвана от нарастващия в матката плод и хормонални промени. Нерядко причина за разширени вени е вродена слабост на съединителна тъкан и първични клапни увреждания във венозната система.


Уврежданията на венозните клапи могат да бъдат и придобити във връзка с прекаран възпалителен процес.


Непосредствената  причина за варикозните промени  се крие в повишеното вътресъдово  налягане. Породено по един или друг механизъм, то допълнително уврежда клапния апарат по хода на вените, а последното задълбочава хипертензията. Тя се пренася и на свързаните съдове. Настъпват промени в широчината, тонуса, дължината на вените, оточност на околните меки тъкани. С напредване на състоянието се влошава и състоянието на най-малките кръвоносни съдове – капилярите, а с това започва да страда и изхранването на кожата и подкожието с видими промени в крайниците.  

4. Какви са оплакванията при разширени вени?

Разширените вени не са само козметичен дефект. Оплакванията включват лесна уморяемост, тежест, болки, оточност около глезените, засилващи се в хода на деня, сърбежи. Обективно се установяват дискретни паякообразни разширения, до силно нагънати, проминиращи виолетови вени. С ангажиране на капилярите се променя цвета и консистенцията на останалата кожа – потъмнява, става по-плътна, а с напредване на заболяването  са възможни и трофични язви.


Друго усложнение на тежката варикоза са тромбозите на вените и тромбофлебитът.

5. Какви изследвания са необходими при разширени вени?

Варикозно променените вени на долния крайник се диагностицират и само с оглед, субективните оплаквания допълват диагностичния процес. Съществуват няколко теста за преценяване състоянието на клапите, но най-често практикуваният е оценка на времето за изпълване на разширените венозни съдове при изправено положение, след като за няколко минути те са поддържани над нивото на тялото за достатъчно дрениране на кръвта и поставяне на еластичен турникет в горната част на бедрото. Изпълването на вените преди и след премахването на турникета носи информация относно състоянието на клапния апарат на перфорантните и повърхностните вени.


Проходимостта на дълбоката венозна система е особено важна за терапевтичния подход. За верифициране на това висока диагностична стойност има доплер-сонографията, използвано и най-често в практиката.

6. Какво е лечението на разширените вени?

Лечението на разширените вени може да е нехирургично (консервативно) и хирургично. Изборът зависи от тежеста и давността на заболяването, както и от индивидуалните предпочитания.

 

В случаи на леко изразени разширени вени е достатъчно да се използват неоперативни методи за лечение. Тук е уместно използването на препарати, повишаващи венозния тонус, намаляващи капилярната пропуслкивост и подобряващи кръвотока. Допълнително се препоръчват режими за повдигане на крайниците на високо и двигателни упражнения за подобряване на дренажа. Носят се подходящи еластични чорапи.

Склеротерапията също се отнася към нехирургичните методи за лечение на разширени вени. При този метод в разширената вена се въвежда химично вещество, последвано от притискане отвън. Целта е нарушаване проходимостта на венозния съд. Ако не се изпълни правилно и не се приложи компресия са възможни усложнения, които допълнително да увредят и останалия клапен апарат. Състоянието се проследява като компресивните превръзки се носят няколко седмици, последвани от еластични чорапи.  

 

7. Какво е хирургичното лечение на разширените вени?

Има различни хирургични методи за лечение на разширени вени


Стрипинг на големите подкожни вени – сафена магна и сафена парва. Тази процедура изисква запазена проходимост на дълбоката венозна система. Предварително се маркират всички вливащи се в основната вена притоци и уврдените перфоратнни вени. През дискретни разрези на ниво вътрешен глезен във вената се въвежда фина ‘нишка’ по цялата и дължина до мястото на вливане в дълбоката система на ниво малко по-ниско от слабинната гънка. Въвеждането се  осъществява чрез палпаторна ориентация, допълнително са възможни разрези по хода на съда за улесняване. Отстраняват се вливащите се съдове и засегнатите перфорантни вени. Фиксираната вена, освободена от притоците, прекъсната в началото и края се изтегля отгоре надолу.

При ангажиране на сафена парва, разположена по външната страна на подбедрицата поведението е същото, но разрезите са от страната на външния глезен и на ниво задколянна ямка, където вената се влива в дълбоката венозна система.

В хода на операцията, както стана въпрос, се отстраняват и предварително маркирани по-малки разширени вени, достъпът до които се осигурява с помощта на множество фини разрези. Шевовете след оперативната намеса са най-щадящи от козметична гледна точка.   

Освен с отворен  хирургичен метод, оперативни намеси се осъществяват и чрез ендоскопски  достъп в подкожието. Все повече практика се натрупва в тази насока.  

Лазертерапия е подходяща при по-малки разширени вени и паякообразни такива. Чрез фина игла в самия съд се постига аблацията му чрез високата температура.

Високочестотен ток е друг метод за лечение отново при по-малки размери на засегнатите вени.

8. Какво можем да направим за предпазване от разширени вени?

Профилактиката на разширените вени изисква на първо място достатъчна двигателна активност. Необходимо е да се сведе до минимум стоежът в изправено положение. Облекчение на симптомите се постига при често повдигане на краката на високо, избягване на солена храна, която води до задръжка на течности. Препоръчва се избягване носенето на тесни дрехи в областта на талията, слабините и бедрата.