7. Какво е хирургичното лечение на разширените вени?

Има различни хирургични методи за лечение на разширени вени


Стрипинг на големите подкожни вени – сафена магна и сафена парва. Тази процедура изисква запазена проходимост на дълбоката венозна система. Предварително се маркират всички вливащи се в основната вена притоци и уврдените перфоратнни вени. През дискретни разрези на ниво вътрешен глезен във вената се въвежда фина ‘нишка’ по цялата и дължина до мястото на вливане в дълбоката система на ниво малко по-ниско от слабинната гънка. Въвеждането се  осъществява чрез палпаторна ориентация, допълнително са възможни разрези по хода на съда за улесняване. Отстраняват се вливащите се съдове и засегнатите перфорантни вени. Фиксираната вена, освободена от притоците, прекъсната в началото и края се изтегля отгоре надолу.

При ангажиране на сафена парва, разположена по външната страна на подбедрицата поведението е същото, но разрезите са от страната на външния глезен и на ниво задколянна ямка, където вената се влива в дълбоката венозна система.

В хода на операцията, както стана въпрос, се отстраняват и предварително маркирани по-малки разширени вени, достъпът до които се осигурява с помощта на множество фини разрези. Шевовете след оперативната намеса са най-щадящи от козметична гледна точка.   

Освен с отворен  хирургичен метод, оперативни намеси се осъществяват и чрез ендоскопски  достъп в подкожието. Все повече практика се натрупва в тази насока.  

Лазертерапия е подходяща при по-малки разширени вени и паякообразни такива. Чрез фина игла в самия съд се постига аблацията му чрез високата температура.

Високочестотен ток е друг метод за лечение отново при по-малки размери на засегнатите вени.