6. Какво е лечението на разширените вени?

Лечението на разширените вени може да е нехирургично (консервативно) и хирургично. Изборът зависи от тежеста и давността на заболяването, както и от индивидуалните предпочитания.

 

В случаи на леко изразени разширени вени е достатъчно да се използват неоперативни методи за лечение. Тук е уместно използването на препарати, повишаващи венозния тонус, намаляващи капилярната пропуслкивост и подобряващи кръвотока. Допълнително се препоръчват режими за повдигане на крайниците на високо и двигателни упражнения за подобряване на дренажа. Носят се подходящи еластични чорапи.

Склеротерапията също се отнася към нехирургичните методи за лечение на разширени вени. При този метод в разширената вена се въвежда химично вещество, последвано от притискане отвън. Целта е нарушаване проходимостта на венозния съд. Ако не се изпълни правилно и не се приложи компресия са възможни усложнения, които допълнително да увредят и останалия клапен апарат. Състоянието се проследява като компресивните превръзки се носят няколко седмици, последвани от еластични чорапи.