5. Какви изследвания са необходими при разширени вени?

Варикозно променените вени на долния крайник се диагностицират и само с оглед, субективните оплаквания допълват диагностичния процес. Съществуват няколко теста за преценяване състоянието на клапите, но най-често практикуваният е оценка на времето за изпълване на разширените венозни съдове при изправено положение, след като за няколко минути те са поддържани над нивото на тялото за достатъчно дрениране на кръвта и поставяне на еластичен турникет в горната част на бедрото. Изпълването на вените преди и след премахването на турникета носи информация относно състоянието на клапния апарат на перфорантните и повърхностните вени.


Проходимостта на дълбоката венозна система е особено важна за терапевтичния подход. За верифициране на това висока диагностична стойност има доплер-сонографията, използвано и най-често в практиката.