2. Каква са особеностите на вените на долните крайници?

Когато човек ходи изправен кръвта се събира към долната част на тялото. В хода на еволюцията в организма са развити няколко механизма за подпомагане придвижването на кръвта от най-ниските точки на тялото към сърцето. В долните крайници са налице повърхностни и дълбоки венозни съдове, свъразни помежду си чрез напречни перфорантни вени. Движението на венозната кръв се подпомага от по-добре изразената мускулна компонента в стената на съдовете, съкращаването на мускулите на долния крайник при движение, клапите, разположени по хода на вените и други особености.