4. Какви са особеностите на комуникацията и езика?

Грубите дефицити и качествените нарушения в развитието на езика са основни критерии за диагностициране на аутистично разстройство. Децата с аутизъм не просто отказват да говорят и абнормната реч не се дължи на недостатъчната им мотивация. Отклоненията в речта, а също така и забавянето в речевото развитие са характерни за разстройството. За разлика от нормалните деца и тези с умствена изостаналост, аутистите използват ограничено езика в процесите на мислене (вътрешна реч). Когато аутистите се научат да говорят гладко, техните диалози се характеризират с липсата на реципрочност. Става явна социалната им некомпетентост.

През първата година от живота степента на детското бърборене може да е редуцирана или абнормна. Някои издават шумове, звукове и повтарят безсмислени срички по стереотипен начин, който няма смисъла на комуникация. За разлика от малките здрави деца, които имат по-добри рецептивни речеви умения и разбират много повече от колкото могат да говорят, то говорещите аутистични деца казват много повече от колкото разбират. Аутистите могат да използуват една дума веднъж, след което дълго време (седмица, месеци) да не я повторят. Речта им се характеризира с ехолалност- повтарят буквално казаното от събеседника.

Използуват стереотипни фрази извън контекст, често се наблюдава специфична интонация и ритъм. Около 50% от всички аутисти никога не проговарят. Някои от по-умните деца с аутизъм показват специфични интереси към буквите и цифрите. Малка част от тях се научават учудващо добре да четат още в предучилищна възраст (хиперлексия). В почти всички случаи обаче тези деца четат без да разбират смисъла на прочетеното.