1. Какви са симптомите на аутизма?

Диагнозата се поставя съгласно критериите на международните класификатори на болестите. Качествено нарушение на социалното функциониране изразяващо се с поне две от следните:

 • значително нарушение в използуването на очен контакт, лицева експресия, жестове, поза на тялото
 • невъзможност за развитие на взаимоотношения с връстници в съответствие с развитийното ниво
 • недостатъчно спонтанно търсене за споделяне на радост, интереси или постижения с други хора
 • липса на социална или емоционална съответност
Качествено нарушение на комуникацията, което се манифестира чрез поне едно от следните:
 • забавяне или тотална липса на развитие на речта (не се свързва с опити да се компенсира липсата на реч с алтернативни опити за комуникация като жестове и мимики)
 • индивидите с нормално развита реч имат значителни затруднения при започване или поддържане на разговора
 • стереотипно или репетитивно използуване на речта или особена реч
 • недостатъчни игри изискващи въображение, или игри с имитация на социални взаимоотношения съответни за развитийното ниво
Ограничен репертоар, стереотипно поведение интереси и активности с поне едно от следните:
 • свърхангажираност със стереотипни дейности и ограничени интереси
 • свръхангажираност със специфични и нефункционални свойства на предметите
 • стереотипно повтарящи се двигателни маниеризми (напр. почукване или извиване на пръсти и ръце, или комплексни дижения с цялото тяло)
 • свръхангажираност с различни части на обектите