3. Какво е разпространението и причините за заболяването?

Среща се с честота 2-5 случая на 10 000 при деца под 12 г. Ако се включат и тежко изоставащите с аутистични черти, честотата може да се повиши до 20/10 000. В повечето от случаите аутизма започва преди 3г. възраст, но разстройството може да остане неразпознато от родителите, тъй като долавянето зависи от тежестта на разстройството и сензитивността на родителите.

Полово съотношение - по-често при момчетата 3-5 пъти. Момичетата с аутизъм са по-сериозно засегнати, по-често имат фамилна анамнеза за когнитивни нарушения.

Социо-икономически статус - първите проучвания показали, че при семейства с висок социален и икономически статус по-често имат деца с аутистично разстройство. През последните 25 г. все по-често се установяват случаи и в групи с нисък социо-икономически статус. Тези резулатати може би се дължат на повишеното знание и информираност за разстройството, както и улеснения достъп до психиатрични служби.