2. Какво представлява ранния детски аутизъм?

През 1943г. Лео Канер в негова статия въвежда термина “инфантилен аутизъм” и дава ясно и задълбочено описание на този синдром. Описва деца, които показват:

  • екстемна социална изолираност
  • откъснатост
  • забавяне в развитието в говора и речта
  • при наличие на реч монотонно повтарят звукове или срички, не използуват “Аз-формата”
  • добра дългосрочна памет
  • ограничен репертоар на спонтанни дейности и интереси
  • стереотипни движения, маниерничене
  • лош очен контакт
  • абнормни взаимоотношения с хората
  • предпочитание към неодушевени предмети

Канер предположил, че този синдром е често срещан и погрешно класифициран в много от случаите като умствена изостаналост или шизофрения. Дълго време се е спорило дали аутистичното разстройство е ранна изява на шизофренията, но сегашните доказателства показват, че аутизма и шизофренията са отделни групи заболявания.