6. Какви са предимствата на инсулиновата помпа?

Тя дава възможност за избягване на ежедневното бодене  при използването на спринцовки и писалки. Въвежда се по-точно количество инсулин с по-добър метаболитен контрол, избягване големите вариации в нивото на глюкозата и поддържане в норма стойностите на гликирания хемоглобин. Помпата подобрява качеството на живота, тъй като дава известна свобода на пациетна по отношение хранене и физическа активност. Свежда се до минимум опасността от рисково понижение нивото на кръвната захар, а също се избягва приложението на инсулин с дълготрайно и междинно действие.