2. Какво е лечението на захарния диабет?

Основен момент в терапията на първи тип диабет – инсулинозависим,  е въвеждането на хормона в организма с цел оптимизиране нивото на глюкозата в кръвта. Както наднормените, така и прекалено ниските стойности на последната имат  неблагоприятни последици.

Инсулинотерапията продължава доживот, съобразена е с индивидуалните особености на пациента и зависи от неговия двигателен и хранителен режим. Съвременната медицина дава възможност за въвеждане на инсулина чрез спринцовки или писалки. Голяма част от боледувашите съумяват да поддържат оптимално ниво на кръвната захар по този начин. За ред други пациенти обаче, по една или друга причина това е не толкова лесно постижимо.