6. Операцията не може да се осъществи или завърши лапароскопски?

В малък процент от случаите лапароскопският метод не е приложим, поради невъзможност за визуализиране на коремните органи или трудното им манипулиране. В тези случаи по преценка на хирурга операцията може да бъде превърната в отворена - това не е усложнение, а решение в полза на сигурността на пациента. Факторите, увеличаващи вероятността за конвертиране в „отворена":

  • широко разпространение на инфекцията с наличие на абсцеси
  • перфорирал апендикс
  • болестно затлъстяване
  • лоша визуализация на коремните органи
  • кървене