5. Как се осъществява лапароскопска апендектомия?

Термините „отворена" и „лапароскопска" апендектомия описват техниките, които хирургът използва за да достигне до възпаления апендикс. Първият етап на лапароскопската операция е постигането на пневмоперитонеум - това е инсуфлирането на газ в коремната кухина до достигане на налягане 12-14 мм Нg. По такъв начин се създава работно пространство.


Следва поставянето на 10 мм троакар непосредствено над пъпа , през който се вкарва оптиката и образът се извежда на монитор. Поставят се още два троакара през които се вкарват работните инструменти. При необходимост може да се постави дрен в края на операцията, който се вади на следващия ден.