4. Подходящ ли сте за лапароскопска апендектомия?

Лапароскопската операция има много предимства, но може да се окаже неприложима при някои пациенти. Това са случаи с напреднало възпаление и деструкция в областта на основата на апендикса, което не позволява сигурно затваряне на чукана. Това се преценява по време на интервенцията и хода на операцията зависи изцяло от опита на опериращия хирург.


Принципно всеки деструктивен апендицит може да бъде премахнат лапароскопски. Друга потенциална пречка за осъществяването на операцията е наличието на сраствания в долния етаж на корема, вследствие на предходни операции. Решението отново е индивидуално в зависимост от възможностите на хирурга. Перфориралият апендицит не е противопоказание за лапароскопско лечение. Даже напротив - лапароскопията позволява по-добра визуализация на цялата коремна кухина, по-добро почистване и поставяне на дренове те под визуален контрол, като се избягват травматизиращите разрези.