1. Кой всъщност е бащата?

Това е един често срещан въпрос от латино сериалите, чийто отговор обикновено продължава близо 100 епизода и е обвързан с различни страсти и премеждия. Практиката обаче показва, че не само героите от филмите и зрителите се вълнуват от така дефинирания проблем. Съдебномедицинските лекари посочват, че през последните години желаещите за експертиза по отношение на бащинството рязко са се увеличили. Интересно е, че в повечето случаи резултатите оправдават страховете – след няколко изследвания т.нар. татко всъщност се оказва, че не е никакъв татко.

Спорният родителски произход може да възникне в хода на различни ситуации. Обикновено бащата е този, чийто родителски произход се подлага на съмнение. В някои случаи обаче майчинството също подлежи на подобна експертиза. Това се наблюдава най-вече при присвояване на чуждо дете, съмнителна или оспорвана бременност и други.

Решаването на този проблем се базира на няколко вида изследвания: кръвногрупови, хромозомни и ДНК изследвания и антропобиометрични изследвания.