1. Какво представляват хемолитичните анемии, дължащи се на вътрееритроцитни дефекти?

Това сапатологични състояния, при които в резултат на различни дефекти в структурата или биохимичните процеси на еритроцита, неговите функции са силно увредени. Това води до преждевременното му унищожаване от клетките на слезката и съответно до възникването на анемичен синдром.

Тази група хемолитични анемии е изключително разнообразна. Тук се включват различни вродени или придобити състояния, при които се наблюдава дефект в мембраната на клетката, в метаболитните и процеси, в синтезата на главния преносител на кислород в организма – хемоглобина, дефекти в различни мембранни протеини.

С най-голяма честота от този тип хемолитични анемии се срещат следните заболявания:

  • наследствена сфероцитоза
  • сърповидно-клетъчна анемия
  • таласемии
  • различни ензимопатии – дефицит на глюкозо-6-фосфатдехидрогеназата