6. Как се лекува хемолитичната анемия?

Лечението на хемолитичната анемия бива два основни вида - етиологично, което в повечето случаи е невъзможно, и симптоматично.

Етиологичното лечение се състои в изясняване причината, довела до проявата на състоянието, и последващото и премахване. Ако например се касае за хемолитична анемия, индуцирана от прием на определени лекарства, спирането им ще доведе до пълно излекуване на пациента. 

Важно е да се има предвид, че кръвопреливането при хемолитичните анемии не е препоръчително. То трябва да се прави само при наложителни причини, най-често при хемоглобин със стойности по-малки от 70-80 (норма 120). При някои видове хемолитични анемии кръвопреливането трябва да се прави след специфично изследване на кръвта, което ще намали възможността от поява на анафилактична реакция.

Симптоматичното лечение в повечето случаи зависи от вида на хемолитичната анемия. Най-често се прилагат следните групи медикаменти:

  • кортикостероиди – особено при автоимунни хемолитични анемии
  • субституиране с желязо – често в хода на лечението на хемолитичната анемия настъпва относителен недостиг на желязо в организма
  • субституиране с фолиева киселина
  • имуноглоболин G – със съмнителен ефект при автоимунни анемии

При някои видове наследствени хемолитични анемии е препоръчително извършване на спленектомия (оперативно отстраняване на слезката), тъй като това със сигурност подобрява състоянието и живота на пациента.