1. Какво е параноидно личностно разстройство?

Този вид разстройство е по-често срещано сред мъжете. То се проявява с прекомерна сензитивност към неуспехи и неудачи, често индивидите не могат да се примирят с тях, преживяват ги многократно и обикновено търсят вината в други лица. Те рядко признават, че са сгрешили и са силно убедени в собствената си правота, което ги кара непрекъснато да спорят.Открояват се със злопаметност спрямо обиди, оскърбления, имат повишена склонност към отмъщение.


Лицата с параноидно личностно разстройство са изключително мними и подозират околните. Най-често тази мнителност е насочена към близките хора, като тя често се съчетава и с агресивност. Съзнанието на тези хора е обсебено от неоснователни конспиративни подозрения за различни неща от живота, които те интерпретират по собствен начин. Това силно нарушава адекватното им социално поведение. Едновременно с това параноидното личностно разстройство се отлича с необоснована и често пъти патологична ревност, което е и причината за невъзможност за създаване на нормална интимна връзка.