1. Какво е остър постстрептококов гломерулонефрит?

Сравнително рядък тип гломерулонефрит, който се характеризира с остро протичане и в повечето случаи с пълно оздравяване на пациентите.

Най-често заболяването се проявява след гърлена и по-рядко след кожна инфекция, причинена от бета-хемолитични стрептококи. В последните години с ограничаване честотата на стрептококовите инфекции острият гломерулонефрит се среща все по-рядко. Боледуват предимно момчета на възраст между 5 и 15 години.

Няколко дена след проявата на гърлена или кожна инфекция започват да се наблюдават типичните прояви на болестта. Първоначално настъпва ограничаване на уринирането (олигурия), която се последва от макроскопска (видима) хематурия, хипертония и появата на леки отоци предимно по лицето и пръстите. Т.е. острият постстрептококов гломерулонефрит протича с т.нар. нефритен синдром. Урината обикновено е от розова до кафява. Постепенно се появява и тежест в поясната област двустранно, гадене, повръщане, лек субфебрилитет. Обикновено олигурията, хематурията и отоците преминават за няколко дена. Много по-често от описаната красическа форма се среща субклинично протичане - без олигурия, без хипертония и без макроскопска хематурия – в този случай се наблюдават само отклонения в уринните показатели.

От лабораторните изследвания освен установяването на патологични промени в урината и най-често нормален креатинин и урея, се наблюдава повишение на определен тип антитела. Това са антителата, които организмът изработва спрямо определени структури на стрептококите. Наричат се антистрептолизини. Следейки титъра на тези белтъчни молекули, се ориентираме за тежестта на болестта и за повлияването от прилаганата терапия.

Острият постстрептококов гломерулонефрит обикновено е самоограничаващо се заболяване, което не води до усложнения. В много редки случаи, при тежки олиго-анурични форми може да настъпи остра бъбречна недостатъчност.

Лечението е предимно симптоматично. Изисква се болният да е в покой, да приема малко количество течности и сол. Храната трябва да е напълно безсолна, а количеството на приетите течности да не надхвърля диурезата от предния ден плюс още 500 мл. Медикаменти на избор при този вид гломерулонефрит са високите дози мощни диуретици, като фурантрил. Едновременно с това се прилагат и калциеви антагонисти, които повлияват добре артериалната хипертония. Ако в хода на протичането на болестта, се докаже и изолира стрептококов причинител, се започва лечение с антибиотици, което обикновено продължава около 7-10 дена.

По правило болните оздравяват и заболяването не се повтаря.