1. Какво представлява желязодефицитната анемия?

Желязодефицитната анемия е най-срещаното анемично състояние в световен мащаб. Става въпрос за нозологична единица, при която поради недостатъчно количество на желязо в организма се нарушава нормалния механизъм на продукция на еритроцитите, в резултат на което възниква анемия.

В Европа тя засяга 10-15% от жените в детеродна възраст, като настоящата тенденция е зачестяване на случаите. На нея се дължат 80% от всички анемии, като в 80% се касае за жени.

Хроничната желязодефицитна анемия рядко води до фатален изход. За сметка на това обаче тя силно повлиява живота на човек, като намалява неговата работоспособност и засилва чувството му на непрестанна умора, тежест и апатия. Особено опасна е тя при децата, тъй като води до нарушение в нормалния им растеж и силно понижава умствения им капацитет.