1. Лечение

Зависи от конкретно засегнатите структури и от компликациите (виж предишните части).