3. Каква е диференциалната диагноза на заболяването?

Мегалобластната анемия може в някои случаи да доведе до сериозни диференциално-диагностични затруднения. Най-често състоянията, които протичат с типичната констелация на макроцитна и хиперхромна анемия са:

  • дългогодишна алкохолна употреба
  • рак на стомаха
  • лечение с цитостатици
  • чернодробни заболявания
  • хипотиреоидизъммиелодиспластичен синдром