1. Какво представлява мегалобластната анемия?

Мегалобластната анемия е сравнително рядко състояние в клиничната практика. Касае се за заболяване, при което в резултат на недостиг или липса на витамин В12 и/или фолиева киселина настъпва нарушение в нормалната структура на еритроцитната клетка, в резултат на което функцията и се уврежда. Еритроцитът не е в състояние да свързва адекватно кислорода от въздуха и да го доставя до клетките и тъканите в организма, т.е. налице е възникването на анемия.

Заболяването се среща относително рядко, като с по-голяма честота се открива в скандинавските и другите северни страни. Вероятно обяснение за този феномен е недостатъчно пълноценното и здравословно хранене, бедно на витамини. Освен това мегалобластната анемия се среща по-често сред бялата раса и то предимно при женската част от населението. Откриването и е по-типично сред хората над 40 години, а също така и сред бременните.

2. Каква е ролята на витамин В12 и на фолиевата киселина за организма?

Ролята на витамин В12 и на фолиевата киселина е от съществено значение за нормалното протичане на жизнените процеси в организма. Те имат отношение към ДНК синтезата – т.е. към изграждането на онази част от клетката, която пряко е обвързана с наследствената материя.

Двата жизненоважни елементи участват в различни ензимни системи, благодарение на които обезпечават синтезата на ДНК в клетката. Ако ДНК синтезата не е завършена и ДНК молекулата не е изцяло изградена, клетката не е достатъчно зряла, за да настъпи деленето и. В резултат на това тя нараства на големина (т.е. клетката става мегалобластна), променя се съотношението между нейното ядро и цитоплазмата и най-общо тя губи функционалната си способност, т.е. такава клетка е незряла и негодна за нуждите на организма.

Именно тези изменения настъпват при недостиг или липса на витамин В12 и/или фолиева киселина. Клетките увеличават размерите си, променят своя ядрено-цитоплазмен индекс (който има съществено значение за тяхното делене по-нататък) и губят нормалните си функции.

Еритроцитите като клетки, които се отличават със сравнително кратък живот (120 дни) и висока делителна честота, са едни от най-често засегнатите структури при недостиг или липса на витамин В12 и фолиева киселина. Именно поради това и състоянието носи наименованието мегалобластна анемия (мегалобластна поради увеличените размери на клетките), въпреки че в редица случаи се засягат и други органи и системи.

3. Какъв е метаболизма на витамин В12?

Витамин В12 е жизненонеобходим за правилното функциониране на организма. Тъй като витаминът, продуциран от микроорганизмите в дебелото черво, не може да бъде абсорбиран, човешкият организъм е изключително зависим от екзогенния внос на В12. Богати на витамин В12 са месните продукти и по-специално черния дроб. В достатъчни количества той се съдържа и в жълтъка на яйцето.

Приет с храната, витамин В12 достига до тънкото черво, където от изключително значение за неговата резорбция е т.нар. вътрешен фактор на Castle. Този фактор се синтезира от стомашните клетки, свързва се с витамина и пречи на неговото разрушаване под действието на солната киселина от стомашния сок. Попаднал вече в тънкото черво, витаминът се отделя от фактора и се резорбира, благодарение на която неговите молекули достигат до всички клетки в организма.

Освен описаното вече значение на В12 за ДНК синтезата, той има и друга важна функция в организма. Витамин В12 има отношение към обмяната на мастите, в резултат на което дефицитът му води до нарушена синтеза на миелина (основна обвивка на нервните влакна, имаща значение на бързото и правилно предаване на нервните импулси), с прояви на демиелинизираща невропатия. Това е симптом, който не се наблюдава при изолиран дефицит на фолиева киселина.

4. Какъв е метаболизма на фолиевата киселина?

Фолиевата киселина е широко разпространен витамин. Той се съдържа в големи количества във всички зелени зеленчуци, поради което изолираният му дефицит е сравнително рядко състояние. Най-често недостигът на фолиева киселина придружава различни други патологични състояния.

За да бъде усвоена фолиевата киселина от зеленчуците, те трябва да се консумират в суров вид, защото при топлинната им обработка витаминът се разрушава. В тънкото черво фолатите в храната се разграждат до моноглутамати и в такава форма се пренасят до клетките в организма. Там под влиянието на различни ензимни системи моноглутаматът се превръща в различни съединения, най-често в тетрахидрофолиева киселина, която по-нататък участва в ДНК синтеза.

При дефицит на фолиева киселина страдат всички бързоделящи се клетки и поради нарушената възстановителна способност на епитела на гастроинтестиналния тракт често се получава хейлит и глосит.

5. Какви са причините за възникването на мегалобластната анемия?

Причините за възникването на мегалобластната анемия са основно две - недостиг или липса на витамин В12 и/или на фолиева киселина. Най-често в практиката се среща комбинация от посочените причини.

 Дефицитът или липсата на витамин В12 може да е резултат на няколко фактора:
  • недостатъчен внос на витамина с храната – това се наблюдава при строг вегетариански режим, при възрастни хора с еднообразна диета, хроничен алкохолизъм
  • непълноценна резобция на витамина в тънкото черво, в резултат най-често на дефицит на фактора на Castle.

Последното може да настъпи в хода на различни патологични състояния. От една страна може да се касае за резекция на стомаха, в резултат на което са отстранени клетките, отделящи фактора. От друга страна честа причина е автоимунен процес в областта на стомаха, водещ до неспецифично възпаление на стомашната лигавица (т.нар. автоимунен хроничен гастрит). В хода на имунномедиираното възпаление са продуцират антитела, които се насочват или към клетките, синтезиращи вътрешния фактор, или към самия фактор. Резултатът е един и същ - дефицит на фактора на  Castle и непълноценна резорбция на витамин В12. Това състояние е известно като пернициозна анемия. Други причини за нарушена абсорбция на витамина са болест на Крон, склеродермия, амилоидоза, туберкулоза и др.

От друга страна състоянията, водещи до дефицит на фолиева киселина, са следните:
  • недостатъчен внос на фолиева киселина – при тежки общи заболявания, хроничен алкохолизъм
  • повишени нужди на организма от витамина – по време на бременност, усилен растеж
  • прием на определени медикаменти – метотрексат и триметоприм
  • синдром на малабсорбция

Най-често обаче фолиевият дефицит е вторична проява на друго, подлежащо заболяване. Поради това в тези случаи и лечението на анемията, дължаща се на недостиг на фолиева киселина, изиска терапевтично повлияване на основното заболяване.