5. Какви са причините за възникването на мегалобластната анемия?

Причините за възникването на мегалобластната анемия са основно две - недостиг или липса на витамин В12 и/или на фолиева киселина. Най-често в практиката се среща комбинация от посочените причини.

 Дефицитът или липсата на витамин В12 може да е резултат на няколко фактора:
  • недостатъчен внос на витамина с храната – това се наблюдава при строг вегетариански режим, при възрастни хора с еднообразна диета, хроничен алкохолизъм
  • непълноценна резобция на витамина в тънкото черво, в резултат най-често на дефицит на фактора на Castle.

Последното може да настъпи в хода на различни патологични състояния. От една страна може да се касае за резекция на стомаха, в резултат на което са отстранени клетките, отделящи фактора. От друга страна честа причина е автоимунен процес в областта на стомаха, водещ до неспецифично възпаление на стомашната лигавица (т.нар. автоимунен хроничен гастрит). В хода на имунномедиираното възпаление са продуцират антитела, които се насочват или към клетките, синтезиращи вътрешния фактор, или към самия фактор. Резултатът е един и същ - дефицит на фактора на  Castle и непълноценна резорбция на витамин В12. Това състояние е известно като пернициозна анемия. Други причини за нарушена абсорбция на витамина са болест на Крон, склеродермия, амилоидоза, туберкулоза и др.

От друга страна състоянията, водещи до дефицит на фолиева киселина, са следните:
  • недостатъчен внос на фолиева киселина – при тежки общи заболявания, хроничен алкохолизъм
  • повишени нужди на организма от витамина – по време на бременност, усилен растеж
  • прием на определени медикаменти – метотрексат и триметоприм
  • синдром на малабсорбция

Най-често обаче фолиевият дефицит е вторична проява на друго, подлежащо заболяване. Поради това в тези случаи и лечението на анемията, дължаща се на недостиг на фолиева киселина, изиска терапевтично повлияване на основното заболяване.