1. Какво представлява мегалобластната анемия?

Мегалобластната анемия е сравнително рядко състояние в клиничната практика. Касае се за заболяване, при което в резултат на недостиг или липса на витамин В12 и/или фолиева киселина настъпва нарушение в нормалната структура на еритроцитната клетка, в резултат на което функцията и се уврежда. Еритроцитът не е в състояние да свързва адекватно кислорода от въздуха и да го доставя до клетките и тъканите в организма, т.е. налице е възникването на анемия.

Заболяването се среща относително рядко, като с по-голяма честота се открива в скандинавските и другите северни страни. Вероятно обяснение за този феномен е недостатъчно пълноценното и здравословно хранене, бедно на витамини. Освен това мегалобластната анемия се среща по-често сред бялата раса и то предимно при женската част от населението. Откриването и е по-типично сред хората над 40 години, а също така и сред бременните.