1. Какви са причините за самоубийството?

Самоубийството е важен медицински и социален проблем в съвременното общество. То се нарежда сред първите десет причини за смърт в редица страни. На пръв поглед самоубийството представлява прост акт на самоотнемане на живота, в резултат на различни психични, социални и житейски трудности. Обикновено склонният към самоубийства човек не вижда смисъл в своето съществуване, потънал е в безнадеждни мисли и чувства и е преодолял собствения си инстинкт за самосъхранение.


Погледнато по-подробно обаче актът на самоубийство е сложно свързан с психопатологията, народопсихологията, традициите, народните обичаи, религията и ценностните системи на различни общества. Тази обвързаност намира израз не само в избора на метод за самоубийство, но и в причините, довели до неговата реализация. Именно поради това около този проблем съществуват редица неизяснени въпроси.

Самоубийството е проява на душевна или психическа болест; при здрави хора то не се среща. Съществуват десетки фактори, които могат да доведат до опит или реализиране на самоубийство.

В над 80% от случаите се приема, че причината е подлежащо психично разстройство. Най-често се касае за тежък депресивен синдром, протекъл в рамките на години без адекватна терапия. Обикновено депресивно болните извършват самоубийство в началото или края на депресивния епизод. С повишен риск за самоубийство са тези от тях, при които депресията протича с тревожен характер, с налудности за вина и нихилистични налудности. Макар и по-рядко, шизофренията също може да предизвика желание за самоубийство.

Повечето от шизофренно болните, които посягат на живота си, са млади, с неголяма давност на психозата и относително съхранена личност. Обикновено при тях причината за самоубийство са императивните слухови халюцинации, които подтикват пациентите да извършват рисковани дейности, при което има реален риск за техния живот. Други чести психични разстройства, които могат реално да предизвикат суицидни прояви, са зависимост от алкохол и психоактивни вещества, психоорганичен синдром най-често проявен с епилепсия или делир, различни разстройства на личността.

Често при децата и подрастващите причината за самоубийство е психодинамична. Страхът от загубата на значим обект води до чувство на изоставеност, което се трансформира в гняв и този гняв се насочва към самия индивид. Именно в такова състояние децата най-често реализират суицидните си намерения, то е един вид повик за помощ и внимание към околните.

Нерядко различни тежки соматични заболявания също могат да доведат до желание за самоубийство като израз на отчаяност и опит за избавление.

Според най-новите изследвания хората най-често реализират самоубийство в ранните часове на денонощието. Причината за това се крие в концентрацията на определен хормон – серотонин. Серотонинът води до чувство на щастие и задоволство; неговата секреция обаче в ранните часове на денонощието рязко спада, което води до появата на депресивни и отчаяни мисли. Този феномен, комбиниран с една от изложените по-горе причини, може би най-добре обяснява желанието на пациентите да сложат край на живота си и лежи в основата на суицидните прояви.