2. Какво представлява глаукомата?

Глаукомата предсталява група заболявания, при които се наблюдава увреждане на зрителния нерв, в резултат на което някои от нервните клетки загиват, което води до отпадане на части от зрителното поле до пълна загуба на зрението.

При по-голямата част от случаите глаукомата се свързва с повишено вътреочно налягане, което се причинява или от нарушена дренажна функция, или от повишената продукция на вътреочна течност, която изпълва очните камери и пропива стъкловидното тяло. Поради тази причина и много автори смятат, че в основата на заболяването стои повишеното вътреочно налягане, което уврежда зрителния нерв и води до частичната му или пълна атрофия. Наличието обаче на повишено вътреочно наягане не е равнозначно на наличието на глаукома. За последното е необходимо увреждане на зрителния нерв, свързано с неговата атрофия. Освен това съществуват и по-редки форми на глаукома, при които вътреочното налягане е ниско или нормално, т.е. при тях причината за увреждането на нерва не е в повишената продукция на вътреочна течност. Причините за тази форма на болестта са все още неизвестни. Предполага се ролята на влошено кръвоснабдяване на зрителния нерв.

В световен мащаб при неадекватно и ненавременно лечение глаукомата е втората причина за слепота. При хората на възраст над 80 години почти всеки един на десет страда от нея.