1. Какво представляват тревожните разстройства?

Тревожните разстройства представляват комплекс от различни по характер и проява болестни единици, които се обединяват от свързващото ги основно емоционално състояние, както и от възможността за едновременната поява и смесване на разнообразни симптоми. Основните прояви при тях са страхът и тревожността – две понятия, които имат близък, но в никакъв случай еднакъв смисъл. Страхът най-общо представлява емоционална реакция, която потиква човека да търси спасение при реална опасност, докато тревожността сигнализира за възможна, недиференцирана неясна застрашеност.

Бързите промени на всекидневието изискват адекватно приспособяване към средата. Тази непрекъсната надпревара с времето обаче естествено повишава тревожността пред множество алтернативи, между които съвременният човек трябва да избира. Когато тревожността стане непрекъснато, непреодолимо състояние, което нарушава жизнения комфорт, тя е патологична и изисква лекарска помощ.

В последните години интересът към тревожните разстройства значително нарастна поради все по-големия брой на засегнати от тях хора. Само през последната година в САЩ са регистрирани около 40 милиона страдащи от този тип психическо разстройство. Така те конкурират всеизвестни болести като шизофренията и афективните разстройства по брой пациенти. Както повечето психични заболявание, и тревожните разстройства, оставени без лечение, влошават значително прогнозата на пациента. Освен това те често се усложняват и с друг психически или соматични разстройства, най-често депресия.

Към тревожните разстройства се причисляват следните по-важни състояния: