3. Как се проявява обсесивно-компулсивното разстройство?

Двете основни характеристики на обсесивно-компулсивните разстройства са натрапливите мисли и компулсиите (ритуалите). Те могат да се появят едновременно и най-често имат приемствен ход. Например ако човек смята, че непрекъснато ръцете му се замърсяват с бактерии и вируси при контакт с различни предмети (това е натраплива мисъл), той може да прекарва голяма част от времето в миене на ръцете (това е компулсия).

Натрапливите мисли представляват постоянни, повтарящи се, нежелани от болния идеи, мисли, представи, импулси, които имат безсмислен характер и това ясно се осъзнава от пациента. Те нахлуват в съзнанието му против желанието и въпреки съпротивата му. Двете тенденции – вътрешен напор и опит за съпротива, са в непрекъснат сблъсък, при който не се стига до овладяване на натрапливостите. Обикновено натрапливите мисли се свързват с неприятно съдържание, като най-често темите са:

  • страх от заразяване или замърсяване
  • често повтарящи се съмнения
  • желание всичко да е подредено и симетрично
  • агресивни импулси, които изключително рядко се реализират
  • сексуални представи

Тези мисли са обвързани и с типични поведенчески прояви от страна на пациента. Например избягване ръкуването или допира до хора, предмети, като така болният се предпазва от всяко замърсяване. Едновременно с това непрекъснато миене на ръцете, което може да доведе до дерматит и различни по характер кожни лезии. В друг случай съзнанието на пациента е непрекъснато обсебено от съмнения – дали е изключил печката, дали е заключил, дали е изключил ютия и т.н.(в действителност това понякога са мисли, които се наблюдават и при обикновените хора, но за разлика от болния човек, те са в състояние да им се противопоставят, осъзнавайки тяхното безсмислие). Болният човек няма силата и волята да им противодейства.

Другата отличителна черта на заболяването са компулсиите (ритуалите). Това са повтарящи се действия, които пациентът се чувства длъжен да изпълни, независимо че осъзнава тяхното безсмислие. Благодарение на това той се чувства по-малко тревожен. Ако обаче ритуалът бъде прекъснат, се появява силно чувство на безпокойство, чувство на застрашеност, депресивно настроение. Ето защо независимо че в повечето случаи компулсията изморява пациента, той се чувства длъжен да я изпълни, защото само така ще се чувства по-добре. Компулсиите силно влошават нормалното функциониране на пациента, те пречат и на нормалната му комуникация с хората, което още повече влошава състоянието на болния.

Най-често компулсиите са свързани с:

  • миене и чистене
  • броене – най-често на етажи, стъпала, тъмни и светли квадрати на мозайката и други
  • проверяване – например дали вратата е заключена, дали печката е изключена и т.н.
  • повтаряне на различни действия неколкократно
  • непрекъснато подреждане