1. Какви са причините за генерализираното тревожно разстройство?

Този вид психично нарушение най-често възниква през детството или юношеството, много по-рядко се заражда в хода на адолесцентния период (подрастващи). Обикновено жените са по-застрашени от появата му.

Генерализираното тревожно разстройство се отличава с прекомерна тревожност и притеснения във връзка с всекидневни, обичайни дейности. Страдащите от този вид нарушение са винаги настроени негативно, в очакване на нещо лошо и не могат да се преборят с чувството си на притеснение. Т.е. за разлика от паническото разстройство тук светъл период, период без симптоми, няма. В повечето случаи няма ясно причина за повишената тревожност на пациентите. Въпреки това обаче те не осъзнават това и постепенно животът им се превръща в непрекъснат страх, тревога и безпокойство. В някои случаи тревожността до такава степен може да повлияе живота на пациента, че той вече да не е в състояние да функционира нормално.

Причините, които могат да причинят този вид тревожно разстройство, до голяма степен се припокриват с тези, водещи до паническите атаки. Най-често обаче те остават неизвестни. Споменава се влиянието на генетични фактори (пациенти, чиито близки роднини страдат от такава болест, имат по-висок риск от проява на болестта). Обсъжда се и действието на определени невромедиатори, които променят съотношението си в мозъчните структури, в резултат на което се нарушава нормалната взаимовръзка между отделните неврони. Различни травматични и стресогенни реакции като смърт на любим човек, развод, нова работа също могат да доведат до развитието на генерализирано тревожно разстройство.