4. Кои са основните причини за анемия?

Анемията като патологично състояние до голяма степен прилича на треската, т.е. тя е важен, но неспецифичен симптом, поради което е необходимо задълбочено изясняване на подлежащия болестен процес. А това често се оказва доста трудна задача, имайки предвид голямото разнообразие от причини, които могат да доведат до появата на намален брой еритроцити в организма.

Най-общо причините за възникването на анемия са следните:

  • наследствени фактори – някои анемии като хемоглобинопатиите, таласемиите, ензимните нарушения в еритроцитната мембрана, анемията на Фанкони и други се унаследяват. Те се проявяват най-често още в ранно детство и ако се мисли за тези заболявания диагностицирането им не представлява проблем
  • непълноценно и нездравословно хранене – за съжаление този фактор продължава да бъде една от водещите причини за появата на анемия. Тук спада недостатъчният прием на желязо, витамин В12 и фолиева киселина, общото недохранване и гладуване
  • остро настъпил кръвоизлив – най-често при варици на хранопровода в хода на чернодробна цироза, перфорация на язва и други
  • имунно-медиирани заболявания – най-често става въпрос за т.нар. васкулити
  • употреба на различни лекарства и химикали
  • хронични заболявания – чернодробни и бъбречни усложнения, неопластични заболявания
  • хронични инфекции
 

Както се вижда разнообразието е изключително голямо. Именно поради тази причина е нужно добро познаване на патофизиологичните и патоморфологичните особености на еритропоезата (механизма на възникване на еритроцитите), правилно клинично поведение, неподценяване на състоянието и най-вече опит, за да може да се прецизира всяко едно анемично състояние.