3. Какви са видовете анемия?

Съществуват разнообразни класификации на видовете анемия. Най-често обаче в практиката се обсъждат две възможни класификации - в зависимост от механизма на възникване и в зависимост от морфологичната характеристика на самите еритроцити.

Според механизма на възникване на анемичното състояние анемиите биват:

  • недостатъчно производство на еритроцити – това може да се дължи на липса на желязо, липса на витамин В12 и фолиева киселина, различни бъбречни увреждания или хронични отравяния с олово.
  • остра кръвозагуба
  • повишено разрушаване на еритроцити (хемолиза) – това може да се дължи или на патологични изменения в самите еритроцити, или на различни имунно-медиирани и инфекциозни заболявания
  • анемии следствие свръхотлагане на еритроцити – при повишена функция на слезката
  • анемии в хода на различни малигнени заболявания на костния мозък
  • анемии в хода на хронични възпалителни и неопластични заболявания

 
В зависимост от морфологичната картина анемиите биват микроцитни и хипохромни (т.е. еритроцитите микроскопски изглеждат по-малки и по-слабо оцветени), нормоцитни и нормохромни (еритроцитите са с нормални размери и нормален тип оцветяване) и макроцитни и хиперхромни (еритроцитите са с по-големи размери и по-наситено оцветяване).

В зависимост от хода на протичане различаваме остро настъпила анемия (обикновено остра кръвозагуба), чиито симптоми се развиват в хода на няколко дни или дори часове и са свързани със сериозен риск за живота на пациента и хронична анемия, при която проявата на симптомите настъпва постепенно, даже незабележимо.

Съществува определена група анемични състояния, които се унаследяват, като например таласемиите, хемоглобинопатиите и други. Те имат и определена расова предразположеност, което до голяма степен улеснява диагностицирането им.