2. Как се образуват еритроцитите?

Хемопоезата е един от най-важните и фино регулирани механизми в човешкия организъм. Този процес на продукция на кръвни клетки протича основно в костния мозък. Еритропоезата е специфичният процес на възникване на еритроцитите. Сред стволовите клетки в костния мозък първата стъпка в този механизъм е унипотентната клетка предшественик, който е изключително чувствителна на действието на един хормон, наречен еритропоетин. Под негово действие клетката узрява и постепенно се превръща във второто звено от процеса - проеритробласт. След 3-5 дена на диференциране този проеритробласт узрява и постепенно преминава през различни етапи, за да се превърне най-накрая в ретикулоцит.


Ретикулоцитите са последното стъпало преди появата на зрелите еритроцити. За разлика от тях, първите все още имат ядро и недостатъчно количество хемоглобин. Постепенно ядрото изчезва и в периферната кръв се появяват функционално годните еритроцити, които в продължение на близо 120 дни осъществяват своите функции. След това в тях настъпват различни дегенеративни промени и се подлагат на разграждане от клетките на ретикуло-ендотелната система. Получените от разграждането отпадни продукти по-късно служат като материал на костния мозък за производството на нови еритроцити, т.е. не остава нищо излишно за организма.

Скоростта, с която костния мозък продуцира червени кръвни клетки, и тази, с която слезката ги разгражда, е различна в зависимост от нуждите на организма. При максимална стимулация, например при остра кръвозагуба, костният мозък може да бъде стимулиран до 8 пъти.