6. Анамнеза

Анамнеза при депресионните фрактури на черепа не се различават съществено от тази при другите фрактури. Причината най-често е травмата при падане, насилие, пътно-транспортно произшествие и др.

Най-често травмата се причинява от силен удар с предмет с малка площ.

Болните могат да имат амнезия за различен период от време което да затрудни снемането на пълноценна анамнеза.