5. Локален статус

При депресионните фрактури на черепния покрив отделните фрагменти могат да се усетят палпаторно, но подкожният хематом може да пречи на това.

Около 80% от депресионните фрактури са открити, т.е. с наличие на рана. Ако от раната се установи изтичане на ликвор или детрит се приема, че дурата е разкъсана и травмата – проникваща. Това налага оперативно лечение по спешност.