4. Клиника

Клиниката при депресионните фрактури на черепния покрив се определя от навлизането на костните фрагменти и увредата на мозъчната тъкан.

Често се наблюдават характерните за мозъчната контузия главоболие, гадене и повръщане, амнезия и евентуално различни количествени промени в съзнанието (обнубилираност, сомнолентност, сопор, кома).

Към тях може да се добави огнищен неврологичен дефицит в зависимост от локализацията на депресионната фрактура и засягането на подлежащите мозъчни структури (напр. афазия, пареза или плегия и др.).

Компресията може да предизвика и възбудна симптоматика – епилептични пристъпи.