3. Компликации

Възможните усложнения при фрактура на черепния покрив, на черепната основа или при комбинирани фрактури са:

  • интракраниална хеморагия – епидурални, субдурални или интрацеребрални хематоми
  • ЧМН – чрез директна компресия или индиректно
  • инфекции – при открити проникващи фрактури
  • епилепсия
  • ликворея
  • съдови – каротидно-кавернозни фистули, травматични аневризми, тромбози
  • нарастваща фрактура (growing fracture) – нарастване на фрактурата с течение на времето. Наблюдава се при 0,5% от фрактурите при деца до 3 годишна възраст. Обяснява се с разкъсване на дурата и херниране на пулсиращата арахноидеа през фрактурата.
  • пневмоцефалия – когато е под налягане въздухът компримира мозъка – спешно състояние изискващо оперативно лечение.