2. Диагноза

Рентгенографията дава първоначална информация. При необходимост се правят допълнителни проекции.

КТ – задължително е извършването на КТ за оценка на състоянието на мозъчните структури и дълбочината на проникването на фрагментите.

ЯМР – дава допълнителна информация за мозъчната тъкан. Костните увреди се визуализират по добре на КТ. Паренхимните увреди се визуализират по-добре на ЯМР.

Ангиография – ЯМР или конвенционална може да бъде необходима при депресионни фрактури над венозен синус, за оценка на неговата проходимост.