4. Какво е синдром на преждевременно възбуждане на камерите?

Преждевременното възбуждане на камерите е налице, когато част от камерите или целите камери се възбудят от импулс дошъл от предсърдията по-рано, отколкото биха се възбудили, ако този импулс беше преминал през нормалната възбудно-проводна система на сърцето. Тези синдроми най-често се дължат на анормални проводни снопчета, през които възбуждането изпреварва разпространението през нормалната проводна система. Най-честите подобни нарушения са WPW- синдромът и  LGL-синдромът.

  • WPW-синдром - налице е допълнителна проводна връзка между предсърдията и камерите, обозначена като снопче на Кент. Това състояние е вродена аномалия. Заобикаляйки по това допълнително снопче, възбудният импулс избягва забавянето в АV-възела и затова времето, необходимо на импулса да достигне от предсърдията до камерите се скъсява. Т.е. налице е нееднакво по време активиране на миокардните клетки, в резултат на което и тяхното съкращение не протича синхронно. Особено опасно е възникването на предсърдно мъждене при пациентите с този синдром. Допълнителната връзка не може да филтрира многобройните предсърдни съкращения както АV-възела, поради което има опасност всички предсърдни контракции да бъдат проведени и да се стигне до животозастрашаващото състояние камерно мъждене. Именно с цел протекция на това усложнение пациентите с описания синдром би следвало да приемат медикаменти, които да овладяват пристъпите от тахикардия.
  • LGL-синдром - също е налице допълнителна проводна връзка, само че тя е между предсърдията и снопа на Хис. Най-често се касае за променени електрофизиологични свойства на АV-съединението, при което те не забавят провеждането. Според други автори при това нарушение се наблюдава т.нар. снопче на Джеймс, което свързва директо предсърдията и снопа на Хис. Така по него възбудният импулс заобикаля АV-възела, но като цяло камерите се възбуждат по нормалния път, поради което и самият QRS-комплекс е нормален.

Трябва да се спомене, че в повечето случаи и двата синдрома протичат асимптомно. Те се откриват или случайно, или в хода на друго заболяване, когато описаните проводни нарушения могат да утежнят подлежащо заболяване.