2. Какво представляват предсърдните аритмии?

Аритмията представлява всеки сърдечен ритъм, който се различава от нормалния синусов ритъм. Обикновено той се дължи на нарушения в генерирането на възбудните импулси. Най-общо аритмии се делят на предсърдни и камерни в зависимост от това откъде изхождат патологичните възбудни импулси. По-важните предсърдни аритмии са следните:

  • предсърдни екстрасистоли – това представлява преждевременно, избързващо по време съкращение на сърцето, предизвикано от импулси, изхождащи от предсърдията. Обикновено в предсърдието се оформя огнище на повишена възбудимост, от което изхождат възбудните импулси. Обикновено предсърдните екстрасистоли не представляват значимо патологично отклонение. Често те са физиологични и не предполагат някакво лечение.
  • предсърдна тахикардия – за нея говорим, когато се наблюдава ускоряване на сърдечната дейност обикновено над 120/мин. с правилен ритъм (разстоянията между отделните QRS-комплекси са еднакви) в резултат на импулси, изхождащи от огнище в предсърдията.
  • предсърдно трептене – то е резултат от ектопично (ненормално) огнище в областта на предсърдията, което генерира импулси с честота 220-350удара/мин. По правило предсърдното трептене е израз на органично увреждане на сърцето, но понякота може да се регистрира и при други заболявания като тиреотоксикоза (повишена функция на щитовидната жлеза), метаболитни нарушения, интоксикации и други. Често този вид нарушения се съчетават и с АV-блок – състояние, при което е нарушено провеждането на възбудните импулси на ниво атрио-вентрикуларен възел.
  • предсърдно мъждене – това е най-честата аритмия в клиничната практика, причина за около 1/3 от хоспитализациите по повод ритъмно-проводни нарушения. Дължи се на абнормна възбудна активност на предсърдията, в резултат на което настъпва хаотично съкращаване на клетките, което води до тежко нарушение на помпената функция на сърцето. Най-честите причини за това са исхемичната болест на сърцето (под формата на стенокардия или миокарден инфаркт), тиреотоксикоза, митрална стеноза (клапен порок, при който митралната клапа разположена между лявото предсърдие и лявата камера не се отваря напълно). Предсърдното мъждене често води до различни усложнения като тромбемболични инциденти и развитие или усложняване на сърдечната недостатъчност. С цел профилактика на първите пациентите с диагностицирано предсърдно мъждене често приемат орален антикоагулант.
  • екстрасистоли, изхождащи от АV възела – това представляват преждевременни съкращения на сърцето, предизвикани от импулси на възбудно-проводната система в близост до АV-възела.
  • тахикардии от АV-възела (нодална тахикардия)– това представлява ускоряване на сърдечната дейност над 100 удара/минута, в резултат на импулси от АV-възела. В много отношения тя прилича на предсърдната.
  • надкамерна тахикардия – това е сборно понятие, което се използва, когато поради високата честота не е възможно разграничаването между синусовата, предсърдната и нодалната тахикардия.