5. Как се поставя диагнозата на саркоидозата?

Саркоидозата често има малко и твърде неспецифични симптоми, което само по себе си в значителна степен затруднява поставянето на диагнозата. В някои случаи това не е фатално, тъй като саркоидозата е заболяване, което има самоограничаващ се ход на развитие и може спонтанно да изчезне без каквото и да е лечение. Има обаче единични случаи, в които симптомите прогресират и застрашават живота на пациента.
За поставянето на диагнозата е необходимо прилагането на редица изследвания. На първо място обаче стои рентгенографията на белия дроб. Откриването на патологични изменеия в нея обикновено кара лекаря да направи и следните изследвания:

  • изследване функционалното състояние на белия дроб
  • кръвни изследвания – обикновено саркоидозата води до повишени стойности на серумния калций и нарушение на чернодробната функция
  • бронхоскопия  - изследва се състоянието на бронхиалното дърво и се взимат биопсични материали
  • биопсия – най-често се взима от променени кожни или лигавични участъци.