3. Какви са рисковите фактори за саркоидоза?

Следните фактора имат значение за относително повишаване риска от поява на саркоидоза:

  • раса – чернокожите американци по-често страдат от саркоидоза в сравнение в белите представители
  • етнос – сред  скандинавците, германците и ирландците заболяването се среща с по-голяма честота
  • възраст – най-често заболяването се среща сред хора на възраст между 20 и 40 години. Децата и възрастните над 50 години рядко страдат от болестта
Не трябва да се забравя обаче, че саркоидозата е заболяване, което може да засегне всеки.