2. Какво причинява саркоидозата?

Най-вероятната причина за проявата на саркоидозата е патологичен отговор на имунните клетки спрямо различни токсини, лекарства или патогени, които инвазират организма най-често по респираторен път. При здрави хора именно благодарение на имунната система организмът се справя и успешно елиминира различни патологични агенти като вируси и бактерии. При саркоидозата обаче се наблюдава повишена реактивност на определен тип лимфоцити (Т-хелпери), които реагират твърде остро спрямо навлезлия нашественик, в резултат на което в организма  и най-вече в белия дроб се образуват възпалителни огнища под формата на грануломи.
Според някои учени конкретният причинител на болестта е вид бактерия от рода на туберкулозата, който обаче не води до появата на това заболяване. Макар и рядко саркоидозата е наследствено заболяване.