6. Какъв тип психотерапия е подходяща?

Психотерапията може да започне паралелно още от началото на медикаментозната терапия. Повечето проучвания показват по-добра ефективност при съчетаване на двата лечебни метода, в сравнение на всяка терапия самостоятелно. При наличие на агорафобия се прилага т.нар. метод на десензибилизация. Прилагат се техники, обучаващи пациента в правилно дишане и релаксация.


Други методи, свързани с повлияване на вътрешни конфликти, негативно мислене, семейни или професионални проблеми, могат да осигурят повлияване на предпоставките за възникване на пристъпите. Психотерапията не е „безобиден” метод на лечение. Трябва да бъде осъществявана от обучени терапевти - клнични психолози или психиатри със съответните допълнителни квалификации за провеждането й.