5. Какво е лечението на паническото разстройство?

Два са основните терапевтични метода - медикаментозно лечение и психотерапия. В зависимост от тежестта и продължителността на заболяването, особеностите на боледуване при отделния пациент, може да се предпочете само единия метод, да бъдат приложени последователно и/или едновременно.

Как се провежда медикаментозното лечение?
 
  • начална фаза - продължава 8-12 седмици, началното подобряване на симптомите се появява между втората и четвъртата седмица. Лечението започва с антидепресант със или без бензодиазепинов препарат. Лечението с бензодиазепини трябва да е не по-дълго от два месеца, поради риска от лекарствена зависимост.
  • фаза на стабилизация - обичайно с продължителност 3-6 месеца. В тази фаза се преодолява остатъчната симптоматика като очакваща тревожност, фобийни преживявания;
  • фаза на стабилност - продължителност 1-2 години, в която се провеждат периодични срещи с психиатър (психотерапевт) като профилактика след спиране на медикаментозното лечение.
Ако симптомите присъстват въпреки провежданото адекватно лечение повече от 6 месеца следва да се обсъди терапевтична резистентност;