4. Каква е диференциалната диагнозоа?

Преди да се постави диагнозата „Паническа атака” трябва (ако не са направени предварително) да се проведат консултации за изключване на други сериозни телесни заболявания. Паническите пристъпи могат да наподобяват, да маскират или да бъдат прикрити от заболявания като тиреотоксикоза, артериална хипертония, феохромоцитом, исхемична болест на сърцето със стенокардни болки, патология на шийните прешлени и др.

Не разпознаването на паническите пристъпи често подлага пациентите на множество тежки и инвазивни изследвания, забавя лечението, намалява съдействието на пациентите, поради изчерпване и загуба на доверие.