3. Какво е Агорафобия?

Думата има гръцки произход (Агора- площад). Чувство на повишена тревожност, свързана с места или ситуации, от които е трудно или невъзможно да се излезне, или в които е недостъпна помощ в случай на настъпил панически пристъп или подобни симптоми. Например: излизане от дома сам, присъствие в тълпи, стоене на опашка, пътуване в градски траспорт и т.н.


Степените на Агорафобия могат да бъдат:

  • лека - при която пациентът не нарушава житейския си стереотип, въпреки страха и напрежението;
  • умерена - при която стила на живот е щадящ с цел избягване на провокиращи пристъпа ситуации;
  • тежка - живота на боледуващия е ограничен, дейностите са сведени до минимума на функциониране в рамките на дома.
Пациентите с паническо разстройство за склонни към депресивни разстройства, злоупотреба с алкохол и лекарства (най-често бензодиазепини), които временно облекчават симптомите на повишена тревожност.

Повечето пациенти вярват, че имат сериозно телесно заболяване, въпреки липсата на „доказателства” при различните консултации и изследвания. В същото време близките по правило отричат каквито и да било симптоми.