1. Какво представлява паническото разстройство?

Заболяването спада към групата на т.нар. тревожни разстройства. В предишни диагностични класификации това заболяване е наричано „Страхова невроза”. Съгласно съвременната номенклатура заболяването е наречено Паническо разстройство.

Не са правени проучвания за честотата на заболяването в България. Статистически данни от други европейски страни и САЩ, показват, че разпространението на паническото разстройство е около 2,3 до 2,7% от населението с тенденция към повишаване.

Забележка: Част от данните и времевите критерии са цитирани от Стандартите по психиатрия. Диагностичните критерии са съгласно действащите правила за диагностика на Международната класификация на болестите (МКБ-10) и Американското ръководство за статистика и диагноза (DSM- 4)